ایجاد بیش از ٣ هزار فرصت شغلی در حوزه تولید فرش و صنایع دستی

ایجاد-بیش-از-٣-هزار-فرصت-شغلی-در-حوزه-تولید-فرش-و-صنایع-دستی-
کد خبر : 471
سینا پرس : شرکت تعاونی تولید فرش و صنایع دستی بهبافت مُد شیراز ۶٢ پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ تاسیس گردید و مجوزات قانونی فعالیت خود را از ادارات صمت و صنایع دستی و گردشگری اخذ نمود.

اشتغالزایی بیش  از ٣ هزار نفر فرصت شغلی در حوزه تولید فرش و صنایع دستی 

شرکت تعاونی تولید فرش و صنایع دستی بهبافت مُد شیراز ۶٢ پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ تاسیس گردید و مجوزات قانونی  فعالیت خود را از ادارات صمت و صنایع دستی و گردشگری اخذ نمود.

به گزارش سینا پرس فارس، از آنجا که هدف پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی،خلاقیت در مباحث فرهنگی و صنایع دستی است،لذا به پیشنهاد پارک واحد فارس، اولین نمایشگاه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به میزبانی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس برگزار  شد.

زهرا رضایی مدیر این شرکت تعاونی یکی از تیم های شرکت کننده در این نمایشگاه می باشد در گفتگو با خبرنگار سینا پرس فارس در خصوص فعالیت این شرکت بیان کرد: این واحد تولیدی شرکت فرش دستباف،گبه و صنایع دستی است و تولیدات این شرکت با اولویت مناطق محروم و روستاها صورت گرفته و در سال جاری موفق به ایجاد بیش  از ٣ هزار نفرفرصت شغلی بصورت مستقیم و غیر مستقیم شده است.

وی عنوان کرد: این شرکت با ایجاد دفاتر مختلف در شمال استان فارس اقدام به آموزش و تولید و اشتغالزایی برای دهک های ضعیف جامعه نموده و محصولات خود را از طریق نمایشگاه های بین المللی فرش دستباف تهران و تجار داخلی به بازار عرضه می نماید.

رضایی توسعه دایره فعالیت ها،دستیابی به بازار خارجی ثابت، ثبت معنوی تکنیک نوین بافت فرش دستباف بعنوان یک محصول دانش بنیان را از اهداف پیش روی این شرکت خواند،این در حالی است که تاکنون با تکیه بر ظرفیت ها و توانایی های خود فعالیت نموده و از هیچ یک از تسهیلات مادی و معنوی استفاده نکرده است .

گزارش: زینب برزگر