چگونه می توانم شنونده ی خوبی برای نوجوانان باشیم

چگونه-می-توانم-شنونده-ی-خوبی-برای-نوجوانان-باشیم-
کد خبر : 2436
سینا پرس : پژوهش ها نشان می دهد نوجوانانی که احساس می کنند والدینشان به آن ها گوش می کنند ، از نظر عاطفی به آن ها نزدیک ترند و در بزرگسالی ، مشکلات کمتری پیدا می کنند .

به گزارش سینا پرس فارس، گوش کردن از نصیحت کردن بهتر است، نصیحت کردن نوجوان باعث می شود او یا به ما متکی شود یا دیگر خط ما را نخواند، وقتی به نوجوان، واقعا گوش می کنیم به او فرصت فکر کردن می دهیم . پژوهش ها نشان می دهد نوجوانانی که احساس می کنند والدینشان به آن ها گوش می کنند ، از نظر عاطفی به آن ها نزدیک ترند و در بزرگسالی ، مشکلات کمتری پیدا می کنند .

وقتی ناراحت هستید ، ممکن است با یکی از دوستانتان صحبت کنید . و انتظار دارید او به احساسات شما توجه کند ، آن را بفهمد و بپذیرد . نوجوانتان هم چنین توقعی دارد .

 

به احساسات نوجوانتان گوش کنید

چرا گوش کردن به احساسات نوجوانان مهم است؛ زیرا کمک می کند که احساس کنند دیگران آن ها را می فهمند و باعث می شود به احساسشان و دلیل آن فکر کنند، گوش کردن به احساسات نوجوانان ضمن اینکه  به آن ها کمک می کند درباره ی مشکلشان فکر کنند برای آن ها فرصتی به وجود می آورد که بدانند صحبت کردن در مورد احساسات هیچ ایرادی ندارد.

گزارش: محمدرضا قشقایی زاده