آشنایی با دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

کد خبر : 2453 چهارشنبه 12 مرداد 1401 - 10:26:02

دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز همزمان باپیشرفت سریع و روزافزون دانش و علوم زیستی درعرصه های گوناگون حیات به ویژه ورود فن آوری های نوین درعلوم پزشکی، از سال ۱۳۹۱ به طورمستقل فعالیت خودرا درمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیرازآغاز کرده است.

به گزارش سینا پرس فارس، دکتر هادی با بیان اینکه دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی یک دانشکده تحصیلات تکمیلی بوده و تنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد، گفت: این دانشکده در گروه های علوم اعصاب، نانوفناوری پزشکی، زیست فناوری، بیولوژی تولید مثل، پزشکی مولکولی، مهندسی بافت و علوم بیومدیکال مقایسه ای پذیرای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

به گفته دکتر علیقلی در حال حاضر، حدود ۱۵ دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی و ۸۵ دانشجوی دکترا در رشته های مختلف در این دانشکده در حال تحصیل هستند و تا کنون ۷۵ دانشجو در رشته های مختلف نیز در این مرکز آموزشی، دانش آموخته شده اند.

رشته علوم اعصاب و تلاش در مسیر ارتقای عملکرد سیستم عصبی

او با معرفی بیشتر رشته های این دانشکده گفت: در رشته «علوم اعصاب» به عنوان یک علم بین رشته ای با بهره گیری از فناوری های نوین، سیستم عصبی از جنبه های مختلف سلولی، مولکولی، شناختی و رفتاری مطالعه می شود و علاوه بر بررسی سیستم عصبی در وضعیت سالم و پاتولوژی، تلاش می شود تا راهکارهای نوین برای ارتقای عملکرد سیستم عصبی، پیشگیری و همچنین درمان بیماری های مختلف عصبی ارائه شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اساتید و دانشجویان این رشته با استفاده از فناوری هایی مثل تحریک عصبی، نوروفیدبک، واقعیت مجازی، پلی سومنوگرافی و سلول درمانی در آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی، آزمایشگاه اختلالات رفتاری خواب، آزمایشگاه زبرافیش و آزمایشگاه سلولی مولکولی به ارایه خدمات نوین در حوزه علوم اعصاب می پردازند.

 

نانوفناوری پزشکی؛ رشته از تلفیق دانش فیزیک، شیمی، زیست شناسی، داروسازی و پزشکی

دکتر علیقلی نانوفناوری پزشکی را دیگر رشته این دانشکده و علمی بین رشته ای معرفی کرد که از تلفیق علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، داروسازی و پزشکی به وجود آمده است و افزود: نانوزیست حسگرها و کاربرد نانوذرات در تشخصی های پزشکی؛ نانوفناوری در پزشکی ترمیمی و مهندسی بافت؛ ایمپلنت های پزشکی با استفاده از نانومواد؛ ساخت نانوذرات دارویی و دارو رسانی هدفمند با استفاده از سیستم های بر پایه نانوفناوری؛ ژن رسانی با استفاده از نانو ذرات؛ استفاده از نانوذرات در تصویربرداری پزشکی، حفاظت پرتویی و پزشکی هسته ای نیز از فعالیت های متخصصان این رشته به شمار می رود.

 

کاربرد زیست فناوری پزشکی در صنایع

رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی با معرفی رشته زیست فناوری پزشکی به عنوان دیگر حیطه آموزشی این دانشکده به عنوان یکی از علومی که در چند سال اخیر با پیشرفت های مداوم مواجه بوده است، توضیح داد: رشته زیست فناوری پزشکی به کاربرد روش های علمی و فنی در تولید و یا تبدیل برخی مواد در کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و سایر صنایع  به کمک عوامل بیولوژیک مانند میکروارگانیسم ها، یاخته‌ های گیاهی و جانوری و آنزیم ها می پردازد.

او کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشکی و دارویی را با موضوعات بسیار گسترده‌ای مانند ابداع روش‌های جدید برای تشخیص مولکولی مکانیسم‌های بیماری‌زایی و گشایش سرفصل جدیدی به نام پزشکی مولکولی، امکان تشخیص پیش از تولد بیماری‌ها و پس از آن، ژن‌‌درمانی و کنار گذاشتن (نسبی) برخورد معلولی با بیمار و بیماری، تولید داروها و واکسن‌های نوترکیب و جدید، ساخت کیت‌های تشخیصی، ایجاد میکروارگانیسم‌های دستکاری شده برای کاربردهای خاص، تولید پادتن‌های تک‌دودمانی (منوکلونال) و مواردی از این دست، مرتبط دانست.

 

ارتقای سطح دانش ناباروری به کمک دانش آموختگان بیولوژی تولیدمثل

دکتر علیقلی با اشاره به فعالیت اساتید و دانشجویان این دانشکده در رشته «بیولوژی تولیدمثل» در زمینه دستیابی به راهکارهای جدید در زمینه علم ناباوری، اظهار کرد: دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی (PhD) در رشته بیولوژی تولید مثل، نیازهای آموزشی دانشگاه ها و مراکز ناباروری کشور را در این حیطه تامین کرده و همچنین علاوه بر ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش ناباروری و تولید مثل با انجام پژوهش های پایه و بالینی؛ زمینه های اشتغال دانش آموختگان در حوزه هایی نظیر مراکز درمانی ناباروری به عنوان جنین شناس، مراکز تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با ناباروری، آزمایشگاه های IVF و ارائه مشاوره به زوجین نابارور را فراهم می کنند.

 

تشخیص زودهنگام و درمان به موقع بیماری ها در پزشکی مولکولی

رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی ادامه داد: رشته پزشکی مولکولی نیز یکی از رشته های نوین در دنیا است که به تشخیص زودهنگام و درمان به موقع بیماری ها می پردازد؛ در این مسیر بر اساس تفاوت های ژنتیکی افراد، روند درمان برای هر فرد به صورت شخص محور ارائه می شود.

او پرورش دانشجویان توانمند و کارآفرین، راه اندازی ساز و کارهای مرتبط با ژن درمانی و سلول درمانی، تولید مدل های سلولی و حیوانی بیماری ها با استفاده از ویرایش ژن ها و تولید ویروس های نوترکیب را از جمله اهداف گروه رشته پزشکی مولکولی برشمرد.

توسعه دانش پزشکی به کمک مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

دکتر علیقلی در خصوص حیطه فعالیت رشته «مهندسی بافت» نیز توضیح داد: مهندسی بافت از جمله علوم بین رشته ای است که دانش آموختگان آن قادر به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در قلمرو مربوط به ایجاد جایگزین های زنده برای بافت ها و ارگان های بدن با استفاده از سلول های زنده و بیومتریوال ها هستند، همچنین رشته «علوم سلولی کاربردی»، شاخه ای از علوم نوین است که در تهیه، تکثیر، تمایز و فرآوری سلول ها برای استفاده در درمان بیماری ها فعالیت دارد.

بررسی مطالعات تجربی درون تنی در علوم بیومدیکال مقایسه ای

او با بیان اینکه علوم بیومدیکال مقایسه ای» شاخه ای از علوم بین رشته ای پزشکی است که به مطالعات تجربی درون تنی بر مبنای مدل های زنده آزمایشگاهی می پردازد، ادامه داد: هر آنچه در حوزه سلامت به مصرف انسان می رسد به ویژه داروها، واکسن ها، پاره ای از شیوه های جراحی و تجهیزات پزشکی، پیش از آن نتایج مثبت مطالعات درون تنی را باید به همراه داشته باشند، از این رو بخش اعظمی از فناوری، تولید و تجاری سازی دانش بنیان متکی به پژوهش های دقیق و کارآمد در قلمرو علوم بیومدیکال مقایسه ای است، بنابراین بهره وری از مدل های زنده آزمایشگاهی (بسته به مورد شامل هر جانداری می تواند باشد) زمانی نافع است که با رعایت دقیق پروتکل های اخلاقی، بر مبنای علم، تکنیک های اصولی و تفاسیر صحیح نتایج صورت پذیرفته باشد و در این صورت، یافته های پژوهشی قابل تعمیم به انسان است.

دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی؛ دانشکده نسل سوم

او با بیان اینکه در هر دوره ای از تاریخ، گونه ای از آموزش دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته و آرام آرام با مسیر تحولات علمی، دچار تغییر می شود، گفت: در قرون وسطی، دانشگاه کشف حقیقت جهان و آموزش رهبران آینده جامعه را هدف خود قرار داده بود؛ اما در دوران خردگرایی، خلق دانش به عنوان دومین هدف دانشگاه بر پایه پژوهش استوار شد و دانشمندان پژوهشگر در دانشگاه نسل دوم، به سان طبقه جدیدی از نخبگان ظهور یافتند؛ در ادامه در دانشگاه نسل سوم ماموریت سومی فراتر از آموزش و پژوهش تعریف شده که همانا انتقال توانمندی ها به جامعه است.

دکتر علیقلی افزود: دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی با توجه به ماهیت رشته هایی که در آن وجود دارد، به عنوان دانشکده پایلوت نسل سوم انتخاب شده است، چرا که گذار از دانشگاه نسل دوم به سوی دانشگاه نسل سوم نیازمند بازنگری ریشه ای در زمینه های مختلف آموزش، پژوهشی و فناوری است.

رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی با اشاره به تلاش های اساتید بسیاری که در سال های گذشته برای تعیین شاخص های عملیاتی گذار به سوی دانشگاه نسل سوم انجام گرفته است، اظهار کرد: نگاه ارزش آفرینی به مباحث آموزشی، طراحی پروژه های پژوهشی محصول محور و تقاضا محور، فراهم کردن کریدور فناوری برای تسهیل حرکت در مسیر ایده تا صنعت و جامعه، بازنگری در نظام ترفیع و ارتقای اساتید و همچنین آیین نامه های فارغ التحصیلی دانشجویان از اولویت های مهم دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی شیراز است.

پیوند دانش و صنعت در دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

او با بیان اینکه اساتید و دانشجویان این دانشکده تا به حال در معرفی و تولید دانش فنی و محصولات فناورانه بسیاری در قالب شرکت های دانش بنیان نقش داشته اند، ادامه داد: همچنین در دوران پاندمی کووید-۱۹، تولید ماسک نانو و تولید کیت های تشخیص همزمان کووید، آنفولوآنزا، کیت تشخیص Real time PCR کووید ۱۹، کیت استخراج RNA ویروس کرونا، کیت استخراج RNA از سلول و بافت، کیت استخراج DNA از سلول و خون از جمله فعالیت های محصول محور دانشکده محسوب می شود.

دکتر علیقلی تولید پوشش زخم نانوفیبری، داربست نانوکامپوزیتی زیست تقلید برای درمان ضایعات استخوانی، مش جراحی نانوفیبری زیست جذب، پوست نانوکامپوزیتی آنتی باکتریال برای درمان سوختگی های شدید، نانوذرات نیوزومی حاوی آمفوتریسین بی و عصاره گیاهی آرتمیزینین، ساعت خواب و بیداری، دستگاه محرک دمایی قشر مغز، عینک تنظیم کننده ریتم بیداری همراه با کیت ملاتونین، بیوراکتور برای مهندسی بافت مری، پرینتر سه بعدی، استنت مری، مجرای تغذیه زیر جلدی از طریق گاسترستومی، ویروس های نوترکیب برای انتقال ژن، مدل های ترانس ژنیک زبرافیش و چکاپ مغز را از جمله پروژه های فناورانه در حال انجام دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی برشمرد.

رییس دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی حضور اساتید و دانشجویان در عرصه های بین المللی، انتخاب پژوهشگر برتر و فناور برتر از اساتید دانشکده را از دیگر افتخارات این مرکز آموزش عالی دانست و  ابراز امیدواری کرد تا با توسعه هر چه بیشتر زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی، راه اندازی کریدور فناوری و همچنین جذب بیشتر اساتید و نیروهای توانمند، گام های موثرتری در مسیر سلامت جامعه برداشته شود.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]