مقاله  • رفع آرتروز زانو با لیزر درمانی

    رفع آرتروز زانو با لیزر درمانی

    آرتروز زانو، مشکل بسیار شایعی در میان افراد مختلف به ویژه سالمندان است که اغلب، آنان را به شدت آزار می‌دهد. محققان کشورمان در مروری پژوهشی، پدیده لیزر درمانی را به عنوان روشی مناسب برای درمان این بیماری توصیه کرده‌اند.

    ادامه مطلب »